STOCKHOLM, – omedelbar meddelar Tinder, varldens mest populara app for att raka nya folk

Vi titta fram emot att nu sla up upp dessa funktioner mo ytterligar folk varlden over”

att funktionerna Orientation sam More Gender lanseras i Sverige. Tillsamman avstamp i juli kommer all svenska spraket medlemmar att klara av avskilja mer vagledning forsavit sin sexuella bojelse dartill identifiera sig utanfor det binara konssystemet.

Uppdateringarna ar framtagna baserat kungen aterkopplin a medlemt nago farsk examination, utford itu YouGov pa order fran Tinder, sasom visar att 46% fran de saso ick identifierar sig som cispersoner onskar att appar sasom Tinder vart mer inkluderande och erbjod ytterligare sam enklare val for att uttrycka sin konsidentitet och sexuella laggning. 83% utav do menar dessutom att gamla konsnormer och nago gammalmodi betraktelsesat kungen sexualitet ager nago avo influens villi deras sjalvkansla. Forut medlemmar saso befinner si transpersoner, alternativt identifierar sig emella, utom eller tillsammans bagge konskategorierna kvinna/man ager detta inneburit nagon begransning.

”Alla fortjanar att bliva samt kanna sig sedda samt det startar tillsamman mojligheten att helt ut vet existera samt exponera vem n befinner sig. Eftersom introducerar vi Orientation sam More Gender”, anser Elie Seidman, direktor forut Tinder. ”Vara yngre medlemmar, Generation Z, age banat korbana pro ett mer inkluderande samhalle samt tillsammans tanke villig var mang vet vi att vi kan handla diskrepans med var vara https://kissbrides.com/sv/slovenska-kvinnor/.

Mirake varen inneha Tinder sa samt grundfasta dessa uppdateringar i Sverige. Det befinner si ett centralt moment ino arbetet att bilda en mer inkluderande anstallning sasom framjar interkulturel. Tillsamman Orientation och More Gender kan medlemmar sjalva indicera det begrepp sasom superb overensstammer tillsammans deras konsidentitet dartill kora opp mo tre utav nio valmojlighe for att karakterisera sin sexuella laggning – Heterosexuell, bog, flata, bisexuell, asexuell, demisexuell, pansexuell, queer sam otrygg. Medlemmar kan darpa sjalva selektera forsavit de vill lotsa sin konsidentitet och/eller sexuella laggning inom sin image.

”Att samtliga, oavsett konsidentitet eller erotisk bojels, amna klara av lokalisera nago partner kanns absolut. Vi valkomnar Tinders deltagande samt det kanns glatt att RFSL har varit med i samarbetet”, sager Deidre Palacios, forbundsordforande RFSL.

Slaktle Z – ett mer inkluderande och konsoverskridande generation inom samband tillsammans lanseringen itu Orientation och More Gender inneha Tinder genomfort en ny experiment, med fokus villi saken da yngre generationens attityder samt vision villig konsidentiteter samt sexualitet. 45% fran slaktled Z (18 – 25 ar) anser att det finns nago hogre acceptans sam mottaglighe idag annu tidigare, andock menar att det aven fortsattningsvis finns ofta kvar att producera for att samhallet amna bli tolerant. Aven anser 83% av saken da yngre generationen sasom ick identifierar sig som cispersoner att forlegade normer runtom kon och sexualitet inneha nago avog influens kungen deras sjalvkansla samt futuristisk potentia.

Nate ar saken dar vanligaste platsen att vanda sig till, bland 18-25-aringar, darfor at bilda sig mer om kon, sexualitet sam overskridande identiteter (47%), sam massa upplever att det befinner si betydligt lattare att utforska samt finnas sig sjalva online. 54% fran de dar sasom identifierar sig saso HBTQIA+ uppger att de identifierat sig tillsammans sitt foredragna kon/sin foredragna sexualitet online innan de kommit ut IRL. 66% itu dom menar ocks att de ager lart berora sig sjalva sam andra folk battre tillsammans hjalp fran appar samt andra onlineforum sam 58% kanner sig mer bekvama med att mota nya persone vi dejtingappar eller specifika dejtingappar stav deras community. Samtidigt ar det otaliga 18-25-aringar (35%) som onskar att dejtingappar var mer inkluderande, och su befinner si desto storre bland de dar som inte identifierar sig sasom cispersoner (46%).

Orientation introducerades ino USA, Storbritannien, Indien, Australien, Kanada, Irland samt Nya Zeeland samt uppdateringen inneha varit enormt omtyckt. Hittills ager 62% av medlemmarna, darborta funktionen ager existerar allman, valt att uppgradera tryta profiler sam sin sexeulla bojelse kungen Tinder, och nagon utav fem utav de matchningar saso sker idag ar emella medlemmar saso identifierar sig saso queer.

Inom korrelation med introduktionen av Orientation och More Gender lanserades samt Traveler pigg internationellt

De yngre medlemmarna gallande Tinder (18-25 ar) anvander Orientation mer aterkommande (20%) annu de aldre generationerna. De befinner si aven mer benagna (37%) att indikera fler ann ett valmojlighet darfor at skildra sin sexuella bojelse samt ”osaker samt heterosexuell” ar den kombination sasom for tillfallet befinner si mest popular bland yngre manniskor.

Tinder planerar darutover att introducera Orientation och More Gender villig all sina marknader tillsammans sarfall av de lander saso har specifika lagar betraffande konsidentiteter. Tinder hamtar information a ILGA Worlds senaste rapporter for att avgora var nagonstans ino varlden funktionerna skall etableras. Mer underrattelse forsavitt det har hittar du har.

Mirake ”redigera fakt” lagger n latt mot mer fakt forsavitt din sexuella laggning eller konsidentitet. Darborta valjer du efterat va du vill skal finnas till synligt i din profil. Pro nya medlemmar befinner sig dessutom dessa rostning omedelbar nagon del av uppstartsprocessen nar ni skapar din Tinder profil. Ino Discovery-installningarna kan ni aven kora att synas i de sokningar sasom superb overensstammer med din konsidentitet samt kolla personer med synonym sexuella bojels frams.

Det befinner sig ett roll skapad darfor att bevaka och upplysa HBTQIA+ medlemmar kungen Tinder ifall risken att konsumera dejtingappar ino de narapa 70 lander som ann inneha diskriminerande grundnorm saso kriminaliserar HBTQIA+ personers tillstand.

Tinder lanserades villig e collagecampus och ar idag varldens mest populara app for att traffas nya persone. Appen ager ytterligare annu 340 miljoner nedladdningar och finns tillganglig inom 190 lander oc gallande slu 40 annorlunda sprak. Mirake det ett kvartalet hade Tinder ungefar 6 miljoner medlemmar sam vart saken da snabbast okning appen globalt utover mobila speltjanster.

RFSL, Riksforbundet forut homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras sam intersexpersoners rattigheter, ar en ideell organisation sasom grundades 1950. RFSL s malsattning ar att dit rattigheter, potentia samt skyldigheter amna omfatta pro hbtqi mannisko sasom for alla andra i samhallet.