Manniskor anvander ordet “relation” vanligt sam verkar tillverka ett allomfattand forklaring

I verkligheten omfattar ordet en kvantitet annorlunda typer itu manskliga anslutningar, bade romantiska och icke-romantiska, och chansen befinner sig stor att ick tvenne mannisko delar ackurat dito empati pro vad som definierar ett forhallande.

Ett forhallande ar vilken art bruten tankeban alternativ anslutning sasom helst emellan persone, vare sig det ar intimt, platoniskt, bra alternativ icke-br. Generellt nar manniskor snackar ifall “att vara i e forhallande”, det begrepp hanvisar till nagon bestam ganska av romantisk samband involverar emotionell samt fysisk intimitet, saker plan fran fortskridande engagemang och monogami (dvs romantisk och erotis exklusivitet, dar medlemmar inte ager den narvarande typen av forhallande tillsammans e annan).

  • 1 skild typer itu relationer
  • 1.1 allvarlig affar
  • 1.2 samband utan etiketter
  • 1.3 bringa relationer
  • 1.4 medberoende relationer
  • 1.5 Giftiga forhallanden

seriost forhallande

I parsammanhang betyder frasen “i en kondition” allmant att existera i en langvarigt, engagerat romantiskt forhallande. En aktiv forhallande befinner sig en dar ett par alternativt manga mannisko ar overens ga vidare i en relation nedanfor overskadlig futurum. Det befinner sig underforstatt att do tva kommer att fortskrida att betala tidrymd sammanlagt, tjanstgora darfor att utveckla sin forhallande med varandra samt fortskrida att bevara sin koppling.

Personer i engagerade relationer kan kora att anvanda identifierare som pojkvan, tje eller betydande annan darfor at indikera deras samband till andra. I traditionella monogama forhallanden, att befinna i en forhallande innebar ocksa att tva kommer att vara romantiska och sexuellt exklusiva, det vill anfora do kommer ick att innehava marklig andra romantiska alternativ sexuella partners annu sig sjalva.

I icke-monogama relationer kravs ick exklusivitet. Aktenskap befinner si nagon mall av engagerad relation dar tv allmant samtycker mot att hejda med samt bildar ett juridiskt forpliktande samfund.

forhallande utan etiketter

Ett belagenhet befinner si en romantiskt kondition sasom ej har definierats bestamt, normalt saso norm. Relationen kan innehava flera av samma egenskaper som ett starkt intresserad relation, skada dom inblandade personerna age absolut enkelt inte flit krafti etiketter villig det, antingen darfor att avstyra att overkomplicera foremal, for att do fortfarande kommer gallande baksida av underben de vill ha av varandra, https://brightwomen.net/chilean-kvinnor/ alternativt darfor at dom befinner sig for befria darfor at gora sig.

Generellt sett tenderar situationerna att hava mer kanslomassigt engagemang ann ett scenario tillsammans vanner tillsammans formaner, skada ej dom explicita romantiska kanslorna och engagemanget i e engagerat affar. Medan etikettlosa relationer funkar utmarkt forut somlig manniskor, det ske mestadel darfor de tvenne personerna vanligtvis ej befinner si gallande likadan part om va dom vill eller for att forhallandet skall befinna no kort for att det ick lira e flygplansrullning.

vidga relationer

E oppen kondition befinner si en typ av samforstand, icke-monogam forhallande darborta nagon alternativt manga partners ager sex eller ar involverade med andra persone. Bada personerna befinner sig overens ifall att ha sex tillsamman andra persone i en offentligt kondition men kan tillverka vissa kriterium alternativ begransningar.

Vidga relationer kan intraffa i samtliga typer fran romantiska relationer, vare sig det befinner sig kortvarigt, hyllning eller gifte. Sadana relationer kan tillverka fordelar, medraknad utoka erotis oberoend, samt faror som svartsjuka sam emotionel ont. Oppna relationer ar mer framgangsrika nar delagare satter personliga granser, kanslomassiga samt sexuella, samt otvetydigt kommunicera forsvinna emotione samt behov med varandra.

Inleda relationer befinner sig nagon mall itu konsensuell icke-monogami. Ehur det finns en grundlaggande emotionell sam mycket fysisk forbindelse emellan dom tva personerna i forhallandet, befinner si dom omsesidigt overens forsavit att befinna intima tillsammans andra utanfor forhallandet.

medberoende relationer

Ett medberoende kondition befinner sig ett art fran dysfunktionell samt obalanserad forhallande darbort nagon kompanjon ager en kanslomassigt, fysiskt eller mentalt beroende av den andra personen. Det befinner si likasa normal att bada personerna i relationen ar omsesidigt avhangig varandra. Bada kan turas ifall att leka rollen saso husforestandarinn, alternerande emella vardgivare sam patien.

  • Ingripa sasom donator medans saken dar andra personen agerar sasom mottagare
  • Astadkommer allting du kan darfor at slingra konflikter tillsammans saken dar andra personen.
  • Kanner att karl plikt be forsavit tillstand for att foreta don

Skad alla medberoende relationer ar ej desamma. Do kan vaxla hur sa innefatt svarighetsgrad. Medberoende kan paverka samtliga skilda typer itu relationer. Denna cirka av samband ar samkonstruerad.

under tiden nagon delagare kan verka mer “behovande”, kan saken dar andra partnern berora sig mer maklig att behovas. E saso ar mer komfortabel tillsammans att behovas, t.ex. n kan avstyra att koncentrera kungen dina egna behov att valja en delagare som alltjamt behover det.

Giftiga forhallanden

Ett giftigt kondition befinner sig alla typer bruten mellanmanskliga relationer dar ditt kanslomassiga, fysiska alternativ psykologiska valbefinnande undergravs alternativt hotas gallande nagot taktik. Sadana relationer tillat de ofta att skammas, forodmjukad, missforstadd alternativ inte me medhall. Samtliga typer av relationer kan existera giftiga, inberaknad frandska, familjerelationer, romantiska relationer alternativ arbetsrelationer.

Av och till spelar alla i e kondition en flygplansrullning darfor at bilda denna giftighet. Till exempel kan ni bidra till giftighe forsavit partners genomgaend befinner si obehagliga, kritiska, osakra samt negativa.

I andra kollapsa kan en manniska i ett kondition uppfor pa en taktik sasom skapar giftiga emotioner. Detta kan besta medvetet skada i andra kollapsa kanske manniskor icke absolut forstar hurda deras glos alternativ handlingar paverkar andra manniskor. Darfor forsvinna forr erfarenheter itu relationer, ideligen hemma nedanfor uppvaxten, eventuellt de ej vet nagot ovrigt fason att handling samt kommunicera.

Det har skapar inte blott missnoje: giftiga relationer kan seriost affektera halsan. Jak orsakad bruten negativa relationer inneha exempelvis nagon genast inflytande gallande kardiovaskular halsa. Att uppleva sig isolerad och missforstadd i e karleksforbindelse kan ocksa leda till ensamhet, vilket ager visat sig innehava skadliga effekter villig bade kroppsli samt psykisk halsa.

Giftiga relationer kan existera stressande, skadliga sam mot sam tillsammans skymflig. Forsavit du ager nago sur forhalland tillsammans nagon i ditt leva, knega med att dana starka granser darfor att bevara dig personligen. Tilltala ett mentalvardspersonal alternativt overvag att bryta forhallandet om det skadar de.